Meithrin / Nursery

Dosbarth Meithrin / Nursery Class – Mrs Davies

Ein Wythnos – Our Week

Dydd Llun / Monday

Dydd Mawrth / Tuesday

Dydd Mercher / Wednesday

Dydd Iau / Thursday

Dydd Gwener / Friday

Gwaith Cartref / Homework

Project

Ein Themâu – Our Topics

Yr Oriel – The Gallery