Blwyddyn 5 / Year 5

Blwyddyn 5 – Dosbarth Miss Wilcox

Ein Wythnos – Our Week

Dydd Llun / Monday

Dydd Mawrth / Tuesday

Dydd Mercher / Wednesday

Dydd Iau / Thursday – Music Lessons

Dydd Gwener / Friday –  PE (Coach Awen) / Spelling Test

Gwaith Cartref / Homework

 

Ein Themâu – Our Topics

Yr Oriel – The Gallery