Blwyddyn 4 / Year 4

Blwyddyn 4 – Dosbarth Mr Tiltman

Ein Wythnos – Our Week

Dydd Llun / Monday

Dydd Mawrth / Tuesday – Swimming

Dydd Mercher / Wednesday

Dydd Iau / Thursday – Music Lessons

Dydd Gwener / Friday –  PE (Coach Awen) / Spelling Test

Gwaith Cartref / Homework

Project

Ein Themâu – Our Topics

Yr Oriel – The Gallery