Blwyddyn 2 / Year 2

Blwyddyn 2 – Dosbarth Miss Brown

Ein Wythnos – Our Week

Dydd Llun / Monday

Dydd Mawrth / Tuesday

Dydd Mercher / Wednesday

Dydd Iau / Thursday

Dydd Gwener / Friday

Gwaith Cartref / Homework

 

Ein Themâu – Our Topics